Heemkundevereniging Den Hogert
Gemonde

Werkgroep Archeologie

Interessante archeologische vondst in Gemonde!

Het middenpad op het oude kerkhof aan de Dorpsstraat in Gemonde is in het voorjaar opgeknapt. Daarbij zijn wat stukken van grafstenen blootgelegd en ook een bijna geheel gave grafsteen uit de 16e eeuw! grafsteen GemondeZie bijgaande foto, gemaakt door Wim Wijnands, lid van onze Heemkundevereniging. De herkomst kon nog niet worden vastgesteld. Gezien de datering zou de grafsteen afkomstig kunnen zijn van de eerste begraafplaats van Gemonde op Den Hogert. Bekend is dat van de laatste kerk die daar stond, stenen zijn gebruikt als bouwmateriaal voor de nieuwe kerk die begin 19e eeuw aan de Dorpsstraat gebouwd is. Leden van onze Archeologiegroep kregen hulp van deskundigen om de tekst te ontcijferen. Deze luidt:

Hier leet begrn wille haubrakes die sterft a xv (?) jeneke sij huijsvr ao xxiii d xvi mert ende metke sij huijsvr ao xvc en xIiiij 28 september

Dat leidde tot de volgende vertaling:

Hier ligt begraven Willem Haubraken die sterft in het jaar 15..(is door de breuk niet goed te lezen, maar het moet na 1523 zijn) Jeneke zijn huisvrouw anno (15)23, 16 maart, en Metke zijn huisvrouw anno 1544, 28 september.

Wij zijn benieuwd of er in deze regio mensen zijn die genealogisch onderzoek doen of gedaan hebben naar de naam Haubraken, Houbraken of Habraken en die misschien al informatie hebben die teruggaat tot begin 1500. Graag uw reactie aan Jan Steenbergen, telefoon 073 5512194, of email hkg-archief@live.nl


Heemkundevereniging krijgt waardevolle archeologische vondsten in beheer.

Het lijken onbeduidende voorwerpen. Op een wandelpad langs de Dommel zouden ze nauwelijks opvallen. Maar ze bewijzen dat er al duizenden jaren menselijke activiteit is in de buurt van Gemonde. Sinds de jaren '80 vindt Jan Rietveld ze op akkers en langs paden. Jan is amateurarcheoloog en al vanaf het begin lid van onze heemkunde­vereniging. In de loop der jaren heeft hij een uitgebreide collectie van archeologisch vondsten uit de regio opgebouwd, en natuurlijk ook uit Gemonde. Als amateurarcheoloog kent hij de waarde van deze vondsten voor de geschiedenis van deze streek en heeft hierover vaak contact opgenomen met de archeologische afdeling van de Provincie Noord-Brabant. Veel van deze vondsten staan dan ook geregistreerd in "Archis" in Amersfoort, de nationale databank voor archeologische vondsten.

fotoNu hij kleiner gaat wonen heeft hij onvoldoende ruimte om dit waardevolle materiaal op een verantwoorde manier op te slaan en toegankelijk te houden voor wetenschappers en ge├»nteresseerden. Daarom besloot Rietveld in 2013 om het Gemondse deel van zijn collectie in bruikleen te geven aan Heemkunde­vereniging Den Hogert. Onze vereniging heeft in het gildehuis Datmunda de beschikking over een ruime en brandveilige opslagmogelijkheid en bovendien is er regelmatig gelegenheid om de vondsten ten toon te stellen.

Het gaat om een tiental vondsten, waaronder stenen werktuigen uit verschillende Steentijdperioden, munten uit de Romeinse tijd en een deel van een Romeinse mantelspeld. Iedere vondst heeft zijn eigen verhaal. Dat de Romeinse tijd niet geruisloos aan Gemonde voorbij is gegaan, wisten we al. Maar die mantelspeld bewijst dat men zich hier ook volgens de Romeinse mode heeft gekleed.

Het bestuur is blij met het aanbod van Jan Rietveld, waardoor de Gemondse vondsten in Gemonde kunnen worden beheerd. Zo kunnen Gemondenaren met eigen ogen de kleine voorwerpen zien, die getuigen van de lange geschiedenis van ons dorp.