Heemkundevereniging Den Hogert
Gemonde

Privacybeleid

Heemkundegroep Den Hogert stelt alles in het werk om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bestuur heeft hierover advies ingewonnen bij het Brabants Heem. Op basis van dit advies heeft het bestuur een privacyverklaring opgesteld. Deze is op 14 maart 2019 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Kortweg geformuleerd zijn de belangrijkste uitgangspunten voor ons beleid:

  • In principe publiceren wij geen gegevens over personen, die nog in leven zijn, tenzij die personen daarvoor zelf toestemming hebben gegeven.
  • De gegevens over onze leden, sponsors en donateurs gebruiken wij uitsluitend voor het realiseren van de doelstellingen van onze vereniging. Commercieel gebruik is uitgesloten.

In de AVG worden nog meer punten genoemd, die voor verenigingen van belang kunnen zijn. Voorzover die relevant zijn voor onze vereniging krijgen zij aandacht in de privacyverklaring. U kunt deze verklaring hier inzien.