Heemkundevereniging Den Hogert
Gemonde

De Vereniging

logo den hogertDe Heemkundevereniging Den Hogert is opgericht in 1984 en heeft ongeveer honderd leden. De vereniging wil in brede kring belangstelling wekken voor de kennis van Gemonde en voor heemkunde in het algemeen. Daarnaast onderzoeken en bestuderen de leden de verschillende heemkundige aspecten van ons dorp zoals de geschiedenis, de gebouwen, het landschap, het dialect, de bodem, de ruimtelijke ordening, de flora en de fauna. De vereniging komt ook op voor de heemkundige belangen van Gemonde en stimuleert de publicatie van heemkundige onderzoeken.


De vereniging organiseert voor haar leden lezingen, een jaarlijkse mei-wandeling en  bezoeken aan musea. Bovendien ontvangen de leden een jaarboek vol interessante wetenswaardigheden over Gemonde.

Bestuur Heemkundevereniging


Hans van der Schoot Willy van de Rijdt Huub Tilburgs Ad Kuppens
Voorzitter: Hans van der Schoot voorzitter@heemkundegemonde.nl
Secretaris: Willy van de Rijdt Mgr. Bekkersstraat 30, 5281 BP, Boxtel, secretaris@heemkundegemonde.nl
Penningmeester: Huub Tilburgs penningmeester@heemkundegemonde.nl
Lid: Ad Kuppens

Lidmaatschap

grafstenenHet lidmaatschap van de vereniging kost € 17,- per jaar. Echtparen betalen samen € 30,- per jaar en ontvangen dan jaarlijks één jaarboek. De contributie wordt bij voorkeur geïnd via een automatische incasso. Leden, die dat liever niet willen, kunnen hun contributie overmaken naar NL09RABO 0116 2124 89 ten name van Heemkundegroep Den Hogert.

Inloopochtend, archief- en werkruimte.

Elke woensdag is er een inloopochtend bij Datmunda in de Kaalhoefsteeg van 9.00-12.00 uur. U bent van harte welkom om tijdens de inloopochtenden langs te komen om informatie te halen of te brengen. Informatie: archief@heemkundegemonde.nl of Jan Steenbergen (073-5512194). Heeft u informatie of foto's, kom dan gerust langs.

De vereniging beschikt in het gildegebouw Datmunda over een archief- en werkruimte.

Heemkunde omvat verschillende werkterreinen. Daarvoor heeft de vereniging een aantal werk­groepen:

Nieuwsgroep

De Nieuwsgroep verzamelt al het nieuws over Gemonde voor het Gemonds Jaarboek.
Lid: Mien Schepens.

Werkgroep Fotografie

De werkgroep beschrijft en beheert alle oude foto's en maakt ze voor het publiek toegankelijk.
Leden: Jan Steenbergen, Willemien Nijenhuis en Ad Kuppens.

Werkgroep Archeologie

De werkgroep richt zich op het bodemarchief en archeologisch veldonderzoek.
Leden: Rien van Houtum, Guido Rietveld, Wim Wijnands, Jan van Leeuwen, Arthur Rietveld en Bert Schellekens.

Werkgroep Ordening Archief

De werkgroep richt zich op het beheer en de toegankelijkheid voor het publiek van ons steeds groeiend archief.
Leden: Marietje van Aarle, Willemien Nijenhuis, Jan Steenbergen, Rikie Schellekens en Ad van der Heijden.

Inventarisatie Natuur

De werkgroep inventariseert en beschrijft de natuur in Gemonde.
Lid: Bert Schellekens.

Historische werkgroep

De werkgroep speurt in archieven naar oude stukken over Gemonde.

Werkgroep Jaarprogrammering

De werkgroep organiseert lezingen, wandel- en fietstochten, filmavonden, museumbezoek en andere uitstapjes buiten het zomerseizoen.
Leden: Kees van den Bosch en Henk Nijenhuis.

Werkgroep Jaarboek

De werkgroep publiceert jaarlijks het Gemonds Jaarboek.
Leden: Willemien Nijenhuis, Jan Steenbergen, Dorien Kokx, Rikie Schellekens, Theo Verbruggen, Thea Tilburgs en Wim Wijnands.

Werkgroep Evenementen

De werkgroep organiseert regelmatig activiteiten en evenementen zoals een tentoonstelling.

Werkgroep Verspreiding

Leden: Ad van der Heijden en Henk Nijenhuis.