Heemkundevereniging Den Hogert
Gemonde

Gemondse Dorpsquiz

Gemondse Quiz logo

In januari 2018 organiseerden het Gilde Sint Joris & Sint Catharina en Heemkundevereniging Den Hogert samen voor de tweede keer de Gemondse Dorpsquiz. Dat leverde twee drukbezochte en gezellige avonden op met als winnaar - voor de tweede keer - het team van de Bovenwijzers.

dorpsquizgemonde dorpsquizgemonde dorpsquizgemonde


Foto's: Ad Kuppens. Er volgen gauw meer foto's.

Leden in de schijnwerper

Miep van Mil

Miep van Mil is vooral bekend door haar schilderijen met religieuze thema's. Zij schilderde onder andere een complete kruiswegstatie, een Maria drieluik, de blijde geheimen van de rozenkrans en de zeven werken van barmhartigheid. Regelmatig zijn haar werken te zien op tentoonstellingen en in de kerk van de heilige Lambertus in Gemonde.

Op haar website staat een overzicht van haar werk en zijn ook haar meest recente schilderijen te zien.


Enkele recente werken van Miep van Mil. De Schepping, Sint Franciscus, de zeven werken van barmhartigheid: de hongerige voeden, de dode begraven.

schepping Franciscus barmhartigheid barmhartigheid

Nieuwe locaties voor inloopochtenden en presentaties

In verband met de ontwikkelingen rond het gemeenschapshuis De Kei zijn de locaties van de inloopochtenden en presentaties voor 2018 als volgt aangepast:

  • De eerste woensdag van de maand blijft bij Datmunda van 9.00-12.00 uur. Daar is ook onze archiefruimte ondergebracht.
  • De andere woensdagen zijn wij te gast bij Geerts Adviesgroep – Dorpstraat 13 van 9.00-12.00 uur.

Alwien Geerts heeft heel spontaan de kantine van Geerts Adviesgroep gratis ter beschikking gesteld om daar onze activiteiten op woensdagmorgen te doen. Hartelijk dank daarvoor. Natuurlijk kunt u daar ook bij ons terecht met vragen en inleveren van materiaal voor ons archief. Denk daarbij aan bidprentjes, geboortekaartje, foto’s, verhalen, familiegeschiedenissen en dergelijke.

Mooi resultaat Rabobank
Clubkas Campagne

Rabobank

De Rabobank Clubkas Campagne, die in november 2017 werd gehouden, heeft voor onze vereniging het mooie bedrag van € 299,- opgeleverd. Dat is zelfs nog iets meer dan vorig jaar. Wij kregen 63 stemmen van onze leden en mensen, die onze vereniging een warm hart toedragen. Erg bedankt daarvoor!

Het bedrag, dat begin 2018 naar ons wordt overgemaakt, zal worden gebruikt voor de financiering van onze activiteiten zoals het beschrijven van de geschiedenis van de straten in ons dorp en hun bewoners.

grafsteen

Gemeentelijke subsidie voor plaatsing eeuwenoude grafstenen.

De gemeente Sint Michielsgestel heeft onze heemkundevereniging een subsidie van € 1.135,- toegekend voor de dekking van de kosten voor de plaatsing van drie eeuwenoude grafstenen in de kapel van de begraafplaats op de Hogert.

grafsteen

De drie stenen werden in 2016 ontdekt bij werkzaamheden op de begraafplaats aan het Twijnmeer. Ze dateren uit de eerste helft van de zestiende eeuw en bedekten het graf van Willem Haubrakes en zijn echtgenotes Jenneke en Metke. De stenen komen oorspronkelijk van het kerkhof op de Hogert en zijn waarschijnlijk op het nieuwe kerkhof hergebruikt.

Onze heemkundevereniging en met name de werkgroep Archeologie, heeft zich ingespannen om de stenen op een goed zichtbare en beschermde plaats tentoon te stellen, dichtbij de plaats waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. De kapel op de Hogert is daarvoor de ideale locatie. Jan van Leeuwen maakte de tekeningen en verzorgde de subsidie-aanvraag. Lees meer ... en zie ook het uitgebreide artikel van Wim Wijnands in het Jaarboek 2016.

Mijlpaal voor onze Heemkundevereniging

mijlpaal

Een werkgroep van onze vereniging heeft ervoor gezorgd dat er inmiddels al meer dan duizend bidprentjes, schoolfoto's, geboortekaartjes, foto's en tekeningen van Gemonde op internet staan. De teller staat inmiddels op 1.382. U kunt ze vinden op de site van Thuis in Brabant. Na het invullen van een zoekwoord verschijnen in de kolom rechts de vindplaatsen. In veel gevallen is het resultaat, bijvoorbeeld een foto of bidprentje, direct te zien.