Heemkundevereniging Den Hogert
Gemonde

Donderdag 12 april 2018

De geschiedenis van een monument

In 2015 brandde een deel van de boerderij van de familie Van der Hoek af. Veel van onze leden hebben in februari 2017 tijdens rondleidingen een begin van de herbouw met eigen ogen kunnen zien. Zie ook Actueel Nieuws. Inmiddels is het werk afgerond en wil de familie Van der Hoek onze leden het resultaat laten zien. Daarvoor is in het lopende Jaarprogramma de donderdagavond 12 april gereserveerd. Ook deze presentatie wordt weer gegeven in Datmunda. De aanvang is om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.


“De aanval gepareerd”

Vóór de pauze geeft Ad Kuppens toelichting bij een selectie van door hem gemaakte foto’s. Deze laten de boerderij zien vóór, tijdens, na de brand, en de stand van zaken nu. Na de pauze gaan Egbert en Mariëlle van der Hoek in op de grote klus: het totaal van de keuzes en acties om tot het gewenste eindresultaat te komen:

“Een monument voor de buurt”

Op zaterdag 14 april was in ons Jaarprogramma ook al de rondleiding vastgelegd:

“De boerderij Boomstraat 29: Het resultaat!”

Egbert en Mariëlle van der Hoek zullen de leden die daar belangstelling voor hebben, in groepjes van zes personen rondleiden om 10.30 en 11.30 uur en om 13.00, 13.30 uur en eventueel, bij wat grotere belangstelling, nog een keer om 14.00 uur.

Leden van onze vereniging kunen zich hiervoor tot en met 12 april opgeven bij:

 • Kees van den Bosch, tel. 5515430
 • Nol Kastelijn, tel. 5514905
 • Henk Nijenhuis, tel. 5519493
Toelen

Een mooie oude foto, maar wij weten niet wie erop staan. De enige aanwijzing: achterop staat de naam "Toelen" geschreven. Weet u meer? Laat het ons dan weten. Kijk ook eens op "Wie is dit?" voor meer fraaie oude foto's.

Het nieuwe jaarboek is verschenen

In de jaarvergadering van 15 maart 2018 presenteerde Jan Steenbergen het Gemonds Jaarboek 2017. Dat is alweer de 32e editie, waarin leden van de heemkundevereniging gebeurtenissen in Gemonde hebben vastgelegd. Met 117 pagina's is het jaarboek opnieuw dikker geworden dan het vorige jaar. Het staat vol interessante wetenswaardigheden over ons dorp. Enkele voorbeelden:

 • Zo was het op de Beek. Dagboekaantekeningen van Hendrika Schellekens.
 • De eerste auto in Gemonde.
 • De eerste telefoon in Gemonde.
 • Gemonde in de krant in 1917 en in 2017.

De volledige inhoud van het Jaarboek 2017 - en van alle jaarboeken vanaf 1986 - staat onder het label "Index jaarboeken" bovenaan deze pagina. Binnenkort is het jaarboek 2017 voor € 8,50 te koop bij de bekende adressen:

 • Vakzaak Willy Schellekens, Dorpstraat 39
 • Tankstation Schellekens, Dorpstraat 11
 • Geerts Adviesgroep, Dorpstraat 13

Gemondse Dorpsquiz.

Gemondse Quiz logo

In januari 2018 organiseerden het Gilde Sint Joris & Sint Catharina en Heemkundevereniging Den Hogert samen voor de tweede keer de Gemondse Dorpsquiz. Dat leverde twee drukbezochte en gezellige avonden op met als winnaar - voor de tweede keer - het team van de Bovenwijzers.

dorpsquizgemonde dorpsquizgemonde dorpsquizgemonde


Foto's: Ad Kuppens. Er volgen gauw meer foto's.

Leden in de schijnwerper

Miep van Mil

Miep van Mil is vooral bekend door haar schilderijen met religieuze thema's. Zij schilderde onder andere een complete kruiswegstatie, een Maria drieluik, de blijde geheimen van de rozenkrans en de zeven werken van barmhartigheid. Regelmatig zijn haar werken te zien op tentoonstellingen en in de kerk van de heilige Lambertus in Gemonde.

Op haar website staat een overzicht van haar werk en zijn ook haar meest recente schilderijen te zien.


Enkele recente werken van Miep van Mil. De Schepping, Sint Franciscus, de zeven werken van barmhartigheid: de hongerige voeden, de dode begraven.

schepping Franciscus barmhartigheid barmhartigheid

Nieuwe locaties voor inloopochtenden en presentaties

In verband met de ontwikkelingen rond het gemeenschapshuis De Kei zijn de locaties van de inloopochtenden en presentaties voor 2018 als volgt aangepast:

 • De eerste woensdag van de maand blijft bij Datmunda van 9.00-12.00 uur. Daar is ook onze archiefruimte ondergebracht.
 • De andere woensdagen zijn wij te gast bij Geerts Adviesgroep – Dorpstraat 13 van 9.00-12.00 uur.

Alwien Geerts heeft heel spontaan de kantine van Geerts Adviesgroep gratis ter beschikking gesteld om daar onze activiteiten op woensdagmorgen te doen. Hartelijk dank daarvoor. Natuurlijk kunt u daar ook bij ons terecht met vragen en inleveren van materiaal voor ons archief. Denk daarbij aan bidprentjes, geboortekaartje, foto’s, verhalen, familiegeschiedenissen en dergelijke.

grafsteen

Gemeentelijke subsidie voor plaatsing eeuwenoude grafstenen.

De gemeente Sint Michielsgestel heeft onze heemkundevereniging een subsidie van € 1.135,- toegekend voor de dekking van de kosten voor de plaatsing van drie eeuwenoude grafstenen in de kapel van de begraafplaats op de Hogert.

grafsteen

De drie stenen werden in 2016 ontdekt bij werkzaamheden op de begraafplaats aan het Twijnmeer. Ze dateren uit de eerste helft van de zestiende eeuw en bedekten het graf van Willem Haubrakes en zijn echtgenotes Jenneke en Metke. De stenen komen oorspronkelijk van het kerkhof op de Hogert en zijn waarschijnlijk op het nieuwe kerkhof hergebruikt.

Onze heemkundevereniging en met name de werkgroep Archeologie, heeft zich ingespannen om de stenen op een goed zichtbare en beschermde plaats tentoon te stellen, dichtbij de plaats waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. De kapel op de Hogert is daarvoor de ideale locatie. Jan van Leeuwen maakte de tekeningen en verzorgde de subsidie-aanvraag. Lees meer ... en zie ook het uitgebreide artikel van Wim Wijnands in het Jaarboek 2016.

Mijlpaal voor onze Heemkundevereniging

mijlpaal

Een werkgroep van onze vereniging heeft ervoor gezorgd dat er inmiddels al meer dan duizend bidprentjes, schoolfoto's, geboortekaartjes, foto's en tekeningen van Gemonde op internet staan. De teller staat inmiddels op 1.382. U kunt ze vinden op de site van Thuis in Brabant. Na het invullen van een zoekwoord verschijnen in de kolom rechts de vindplaatsen. In veel gevallen is het resultaat, bijvoorbeeld een foto of bidprentje, direct te zien.